•    
A A A

Programy wielokulturowe

W dziale Kultura i Media prowadzimy trzy projekty wielokulturowe. Zachęcamy uczniów i uczennice do podejmowania działań w tej tematyce, spoglądając w przeszłość i pielęgnując ślady wielokulturowości w swoim środowisku lokalnym, przyglądamy się współnie i poznajemy wielowyznaniowość Warszawy, a także oddajemy wielokulturową Warszawę młodym ludziom i uczymy jak zrobić o niej filmy. 

Publikacja NOWOŚĆ

Pojawiła się właśnie publikacja  pt. Wkręceni w wielokulturowość z projektu Wkręceni w Warszawę. Młodzi w wielokulturowym mieście.  

  Pobierzcie ją w naszej strony i zaplanujcie działania wielokulturowe w waszej szkole. 

 

 

 

WIECEJ >>>>

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.