Wkręceni w Warszawę - Kontakt

Wkręceni w Warszawe

Koordynatorki projektu:

Malina Baranowska- Janusz

malina.janusz@ceo.org.pl

 

 

 

 Małgorzata Leszko

 malgorzata.leszko@ceo.org.pl

 

 

 

Adres do korespondencji:

ul. Noakowskiego 10/5

00-666 Warszawa

tel. 22  659 62 03 w. 111