Relacje z Wkręconych

 

 

Powoli docierają do mnie sprawozdania z przeprowadzonych lekcji według scenariuszy dostępnych w naszym projekcie. 

Nauczyciele i nauczycielki w 15 warszawskich szkołach, zarówno podstwawych jak i ponadpodstawowych, wykonali niesamowitą pracę. Najpierw przeprowadzili lekcje w swoich klasach, a potem pomagali w tworzeniu scenariuszy filmów i ich realizacji. 

Oto niektóre relacje z lekcji:

"Uczniowie uświadomili sobie, jak różnorodne kulturowo jest ich miasto, najbliższe otoczenie. Nie ze wszystkich przejawów wielokulturowości zdawali sobie sprawę. Na koniec stwierdzili, że warto podróżować, poznawać inne kultury. Interesować się światem i ludźmi, starać ich zrozumieć. To, co nieznane, zazwyczaj budzi lęk i niechęć czy wrogość." 

“Uczniowie zrozumieli, jak wiele przedmiotów, których codziennie używają, pochodzi z innych kultur. Potrafią wskazać kraj, z którego pochodzi rzecz lub obiekt. Zaczęli dostrzegać wplyw wielu kultur na wygląd najbliższego otoczenia. Dzieci spostrzegły, że wielokulturowość przywołuje różne skojarzenia: jedno państwo wiele kultur,  imigranci,        unikanie konfliktów, wyrównywanie szans. Wiele nieporozumień międzykulturowych ma swoje źródło w stereotypach. Najczęściej kierują się nimi ludzie dorośli. Klasa stwierdziła, że dzieci zawsze znajdą wspólny język. Wskazały, że dowodem na to są wspólne zabawy.”

 

Film uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie: 

 

Film młodzieży z gimnazjum nr 15 im. gen. Dyw. Stefana Roweckiego "Grota" w Warszawie.