O programie

„Cztery strony Warszawy” to program, w którym warszawscy uczniowie stają się przewodnikami po swoim wielokulturowym mieście i jego świątyniach.

Każdy z ośmiu zespołów uczniowskich zajmuje się jedną świątynią: kościołem protestanckim, cerkwią, synagogą i meczetem. Uczniowie poznają historię obiektu, jej symbolikę i tradycje związane z wyznaniem, do którego należy. Szukają nie tylko śladów przeszłości, ale też nowego oblicza wielowyznaniowej Warszawy.

Potem zaś przystępują do działania: na podstawie zdobytej wiedzy organizują dni otwarte, podczas których oprowadzają warszawiaków po obiekcie, opowiadają o historii wybranej przez siebie religii i losach jej wyznawców w Polsce, przygotowują dodatkowe atrakcje dla uczestników. Inne grupy organizują gry miejskie śladami wybranego wyznania.  

Co przygotowaliśmy dla uczestników programu?

1) Warsztaty dla uczniów

W szkołach odbywają się warsztaty z animatorem, podczas których uczniowie mają okazję zmierzyć się z zadaniem przygotowania gier miejskich i dni otwartych. Po warsztatach uczniowie odbywają też wizyty edukacyjne w kościołach i obiektach pełniących funkcje religijne, gdzie uczestnicy w towarzystwie specjalisty w praktyce poznają historię i symbolikę miejsca. Celem zajęć jest merytoryczne przygotowanie uczniów do zadań czekających na nich w programie i do pracy metodą projektu.

2) Dni otwarte w świątyniach

Finałem projektów uczniowskich są dni otwarte organizowane w świątyniach biorących udział w programie. Uczestnicy wystąpią w rolach przewodników i będą oprowadzać po obiekcie swoich rówieśników, gości, wszystkich chętnych warszawiaków. Za przygotowanie wydarzenia – od pomysłu aż po jego realizację – odpowiedzialni są sami uczestnicy. To oni, przy wsparciu nauczycieli, wspólnot wyznaniowych i CEO, wymyślają program dnia otwartego, plan zwiedzania, atrakcje dla zwiedzających, zajmują się promocją wydarzenia wśród społeczności lokalnych.

3) Gry miejskie 

Cztery grupy prowadzą też gry miejskie po wielokulturowej Warszawie śladami judaizmu, islamu, protestantyzmu oraz chrześcijaństwa prawosławnego. 

4) Filmy i działania twórcze 

Grupy biorą też udział w warsztatch z filmowcami oraz fotografami i we współpracy z nimi przygotowują swoje filmiki oraz inne formy twórczych wizytówek wielowyznaniowej Warszawy. 

Wszystkie działania będziemy relacjonować na blogu – zachęcamy do jego śledzenia!