Materiały Wkręceni

 

Oto dwa scenariusze lekcji o tematyce wielokulturowej, dla szkoły podstawowej oraz dla gimnazjum i liceum. Przeprowadż taką lekcję ze swoją klasą, wybierzcie się razem w podóż i poszukacje przejawów wielokulturowości w waszym mieście, klasie i w Was samych.

Scenariusz dla gimanazjum i liceum pt. Podróż w głąb wielokulturowości. Autorka: Dominika Cieślikowska 

Scenariusz dla szkół podstawowych pt. Wielokulturowość wokół nas. Autorka: Malina Baranowska- Janusz

 

Zapoznaj się z tutorialami z użycia filmowej aplikacji Dub, pomogą one na zrealizwanie filmu o Tobie i Twojej wielokulturowej Warszawie.

 

Część 1: Obsługa aplikacji

Część 2:  Nagranie materiału i montaż

Część 3: Zapisywanie i udostępnianie

opracowanie filmów: Łukasz Niewiadomski