O programie

 

 

Wkręceni w Warszawę. Młodzi w wielokulturowym mieście to program, w którym młodzi warszawiacy i warszawianki odkrywają i pokazują innym różnorodność kulturową stolicy. Uczniowie i uczennice kręcą krótkie filmiki, w których przedstawiają siebie i swoją wielokulturową Warszawę. W tworzeniu wideo wizytówek wspierają ich nauczyciele i nauczycielki, którym proponujemy warsztaty oraz materiały metodyczne i scenariusze pomagające podejmować w szkole temat szeroko rozumianej różnorodności. Filmiki oraz praca nad nimi stają się narzędziem edukacyjnym i pretekstem do rozmowy o tożsamości, inności, wielokulturowości współczesnego miasta oraz tego, jak współtworzą je kawałki naszych indywidualnych tożsamości. Zależy nam na tym, by młodzież dostrzegała różnorodność wokół siebie, potrafiła o niej rozmawiać i wykraczać poza przedstawianie jej w stereotypowy sposób.

Podczas zajęć i pracy nad filmikami uczniowie i uczennice będą mieć okazję do rozmowy o własnej tożsamości oraz o różnorodności w swoim otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów jak:

• pochodzenie (skąd są, w jaki sposób oni lub ich rodziny znalazły się w Warszawie),

• doświadczenie migracji (zarówno w obrębie Polski, jak i doświadczenie imigracji do Polski i reemigracji – powroty z zagranicy),

• obecności w otoczeniu uczniów (w szkole, społeczności lokalnej, okolicy) środowisk cudzoziemców, osób pochodzenia imigranckiego, mniejszości etnicznych i narodowych,

• indywidualne zainteresowania, pasje oraz wartości uczniów i uczennic.

Co oferujemy?

● szkolenie metodyczne: (6 h) dla nauczycieli z Warszawy dotyczące pracy z tematem wielokulturowości i różnorodności,  ---   JUŻ ZA NAMI relacja TUTAJ

● warsztaty z tworzenia filmików dla uczniów z 3 wybranych szkół warszawskich; (terminy warsztatów ustalane indywidualnie) ---- JUŻ ZA NAMI relacja TUTAJ

● materiały metodyczne i merytoryczne (scenariusze, wskazówki umożliwiające przeprowadzenie działania z uczniami);

● dostęp do platformy wkreceni.ceo.org.pl, na której uczniowie mogą zamieszczać swoje filmiki, wraz z ćwiczeniami i kartami pracy z filmem.

 

Dla kogo jest ten program?   

Do programu poszukujemy 15 nauczycieli i nauczycielek z warszawskich szkół, którzy chcieliby podejmować temat wielokulturowości ze swoimi uczniami w aktywny i atrakcyjny dla młodzieży sposób.

Zgłoszenia przyjmujemy od 3 kwietnia do 7 maja przez formularz zgłoszeniowy.

 

Przed zapisaniem do projektu zachęcamy do zapoznania się z regulaminem:  REGULAMIN 

 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa