Kontakt

Dział Kultura i Media:

Kierowniczka działu:

   Katarzyna Grubek

   katarzyna.grubek@ceo.org.pl

 

 

 

Koordynatorki projektów:

 

 Malina Baranowska- Janusz

 malina.janusz@ceo.org.pl

 

 

 

Małgorzata Leszko

 malgorzata.leszko@ceo.org.pl

 

 

 


Karolina Giedrys- Majkut

karolina.giedrys@ceo.org.pl


Adres do korespondencji:

ul. Noakowskiego 10/5

00-666 Warszawa

tel. 22  659 62 03 w. 111